Planterne er oftest urter med spredte, hånd-nervede mere eller mindre delte blade. De har ofte store bladskeder, uden akselblade. Blomster, der er undersædige, sidder i kvastformede stande. De enkelte blomster har mange støvknapper. Planterne i denne familie er som regel giftige.

Engblomme

Engblomme er udbredt i alle egne af det tempererede Europa, hvor den findes på lysåbne, afgræssede enge, sætere og overdrev med fugtig bund. I Danmark er den truet og på retur alle de steder, hvor den endnu vokser.

Vorterod, almindelig

Almindelig Vorterod (Ranunculus ficaria) er en lav staude med skinnende gule blomster. Planten har fået sit navn på grund af de vortelignende rødder. Førhen troede man, at planten var virksom mod vorter, hæmorroider og bygkorn, fordi rødderne har lighed med udvæksterne i de tre lidelser.

Skovranke, almindelig

Almindelig Skovranke er en løvfældende og mere eller mindre forveddet lian med en klatrende vækst og spinkle grene.

Barken er først lysegrøn og svagt furet. Senere bliver den kantet og furet. Ældre grene får efterhånden en gråbrun bark, der spaltes og falder af i lange strimler.

Nikkende kobjælde

Nikkende Kobjælde (Anemone pratensis) – synonym: Pulsatilla pratensis – er en flerårig, urteagtig plante med en grundstillet bladroset og en opret vækst.

Blå anemone

Blå Anemone (Hepatica nobilis) er en staude med en roset af grundstil­lede blade. Tidligere troede bønderne, at hvis de spiste blomsterne af de første udsprunge blå anemoner, ville de undgå koldfeber (malaria).

Gul anemone

Gul Anemone hører til ranunkel familien. Den er en staude med en opstigende-opret vækst, som bliver tæppedannende. Bladene er kransstillede og næsten ustilkede med tre hovedafsnit, som er dybt håndsnitdelte med hel (inderst) og groft tandet (yderst) rand. Oversiden er glat og græsgrøn, mens undersiden er lidt mere bleggrøn.

Hvid anemone

Den hvide anemone har det botaniske navn Anemone nemorosa, som betyder den anemone, som vokser i lunden.

Akeleje

Almindelig Akeleje hører til ranunkelfamilien. Det er en flerårig, urteagtig plante med en opret, busket vækst.