Information om medicinurter.dk

Medicinurter.dk er et privat drevet websted, der har det formål at samle noget af den viden, de historier og myter, som kan findes  i litteraturen, på internettet og i mundtlige overleveringer om planterne og deres anvendelse.

Ordet “medicinurter” skal opfattes meget bredt: At beskæftige sig med urter og planter er i sig selv medicin 1). Derfor vil du finde planter  i herbariet, som traditionelt ikke betragtes som medicinurter.  Herbariet vil i sin enkelthed afspejle hvilke planter din editor finder interessante.

Medicinurter.dk fortæller om planter og om de mange måder vi mennesker har brugt og bruger planter på. Historierne er interessante – ikke nødvendigvis historiernes sandhedsværdi. Selvfølgelig er det også interessant at vide noget om videnskabelige beviser for planternes medicinske virkning, deres dyrkning og pasning, men det er ikke det eneste formål med webstedet.

Kogebøger, rejseguider, havebøger og bøger om plantemedicin udmærker sig ved en tradition for at “låne” fra andre bøger. Rigtig mange oplysninger i de fire genrer er grundigt “inspireret” – om ikke direkte afskrift – af andre kilder. Selv fejlene bliver skrevet af, og får dermed eget liv som uimodsagte kendsgerninger. Medicinurter.dk er ikke anderledes – 90% eller mere af indholdet her på dette websted, er stykket sammen fra andre kilder. Med andre ord: Du kan være sikker på at 90% af indholdet har været publiceret tidligere – inklusive de fejl der måtte være i kilderne. De sidste 10 procent – det stof din editor selv har dannet sig en kvalificeret mening om, vil selvfølgelig også blive præsenteret i teksterne. Dog skal det retfærdigvis nævnes, at jeg stræber efter selv at tage fotos. Dog vil der være lån fra primært wikipedia.

Slutteligt skal det kraftigt understreges, at oplysninger fundet på Medicinurter.dk, ikke kan bruges til medicinering – al brug af informationerne sker på læserens eget ansvar.

God læsning,

Din Editor.

 

1) Det er velkendt faktum, at gartnere og haveejere lever længere og er mindre syge end andre dødelige (eller er det en myte?).