Engblomme

Engblomme er udbredt i alle egne af det tempererede Europa, hvor den findes på lysåbne, afgræssede enge, sætere og overdrev med fugtig bund. I Danmark er den truet og på retur alle de steder, hvor den endnu vokser.

© Copyright www.medicinurter.dk 2019 - Disclaimer