Korn-valmue

Korn-Valmue (Papaver rhoeas) er en vildtvoksende valmueart, som normalt har stærkt røde blosterblade rundt om et sort center. Arten er den største af tre vilde valmuearter i Danmark, og det har sit navn, fordi den tidligere var almindelig som ukrudt i kornet.