Tørst, almindelig

Almindelig Tørst (Frangula alnus) er en løvfældende busk med krukkeagtig vækstform og udspærrede, let opstigende grene.