Cypress-vortemælk

Cypress vortemælk er indslæbt i Nord-amerika, hvor den visse steder optræder som invasiv. Man har prøvet at bekæmpe den ved hjælp af særlige biller og fluer importeret fra Europa, men det har vist sig at insekterne er en endnu større trussel i naturen end Cypress vortemælken.