Pigæble, almindelig

Almindelig Pigæble (Datura stramonium) er en kraftigt voksende, enårig plante med en bredt busket vækstform. Stænglerne er lysegrønne til violette.