Skærm vortemælk

(Euphorbia helioscopia)

Euphorbia helioscopia

Euphorbia helioscopia

Et-årig urt
Moderat giftig    Gul-grøn
10-30 cm  
Højde: 10-30 cm
10-30 cm  
Jord: Næringsrig muld

Etymologi

Helioscopia er græsk og sammensat af helios, sol og skopeo, beskuer - solbeskuer. Hentydende til den flade, skærmagtige blomsterstand, hvis grene er rettet mod solen.

Botanisk beskrivelse

Skærm-Vortemælk er let visuelt genkendeligt. Hovedstænglen er lysegrøn og glat til spredt håret; den kan have parvise sidegrene forneden.

Blomsterkoppen består af en hunblomst og flere hanblomster, der sidder omgivet af  sammenvoksede støtteblade. I blomsterkoppen sidder honningdannende nektarier. Hos skærmvortemælk er de grønne, ovale og uden horn.

Blomsterstanden er skærmagtig og har fem hovedgrene. Hver af de 5 hovedgrene ender i en blomsterkop med tre savtakkede højblade, der støtter tre grene; hver af de tre sekundære forgreninger forgrener sig sig yderligere en eller flere gange.

Bladene er kortstilkede og omvendt ægformede, de øvre stængelblade og støttebladene i blomsterstanden (støttebladene til blomsterkopperne) er savtakkede i øvre halvdel. Frugten er en 3-4 mm. lang kapsel, frøene har netagtige lister.

Forveksling

Skærm-Vortemælks kan forveksles med Gaffel-Vortemælk.

Blomsterstanden hos skærm-vortemælk er med fem-delt hovedforgrening, hvor gaffel-vortemælk er tre-delt. Højbladene og de øverste stængelblade er tydeligt savtakkede hos skærmvortemælk modsat gaffel-vortemælk, der mangler savtakker.

 

Biotop

Skærm-Vortemælke er almindelig som ukrudt på dyrket jord, især i haver, men også ruderater og dyrkede marker. Det sidste sted er den dog gået meget tilbage som følge af herbicidsprøjtning.

Arten er almindelig til meget almindelig på næringsrig, dyrket jord i hele landet.

Kortet herover viser hvor brugerne af websitet "Fugle og natur" har rapporteret fund i naturen. Fugle og natur er Danmarks største naturhjemmeside.

Biologi

Bestøves af  insekter, der søger honning i blomsterstandens nektarier.

Giftvirkning

Hele planten indeholder giftig, hvid mælkesaft. Saften svider og ætser, så man skal passe på ikke at få den i øjnene, i sår og på slimhinder.

Skriv en kommentar