Gul anemone

(Anemone ranunculoides)

Anemone ranunculoides

Anemone ranunculoides

Flerårig hårdfør
Moderat giftig  Sol - halvskyggeSol - halvskygge  Gul
Blomstring: JFMAMJJASOND
15-20 cm  
Højde: 15-20 cm
15-20 cm  
Jord: God muld
Uregelmæssig  
Spiretid: Uregelmæssig
Stratificering (kuldebehandling)
Stratificering

Botanisk beskrivelse

Gul Anemone hører til ranunkel familien. Den er en staude med en opstigende-opret vækst, som bliver tæppedannende. Bladene er kransstillede og næsten ustilkede med tre hovedafsnit, som er dybt håndsnitdelte med hel (inderst) og groft tandet (yderst) rand. Oversiden er glat og græsgrøn, mens undersiden er lidt mere bleggrøn.

Blomstringen sker i april-juni, og hver stængel bærer 2-3, endestillede blomster. Blomsterne er smørgule med 5 blosterblade og talrige støvdragere. Frugterne er nødder.

Rodnettet består af den vandrette, krybende jordstængel og trævlede rødder, som udspringer fra den. Planten anses for at være indikatorplante for næringsrig muldbund af den allerbedste slags.

Forveksling

Når den gule anemone blomstrer, kan den ikke forveksles med andre danske planter.

Men efter afblomstring kan det være svært at skelne mellem hvid og gul anemone. Den sikreste karakter til at skelne mellem bladene af de to arter er længden af svøbbladenes stilke. Hos Hvis Anemone er stilken normalt 10-35 mm lang, hos Gul Anemone er den kun 5-7mm.

Biotop

Gul Anemone foretrækker næringsrig, lidt fugtig, kalkholdig bund i skov og krat og tilgroede moser. Den stiller større krav til jordbunden end Hvid Anemone.
Kortet herover viser hvor brugerne af websitet "Fugle og natur" har rapporteret fund i naturen. Fugle og natur er Danmarks største naturhjemmeside.

Biologi

Frugten er en nød, og frøene har et lille olielegeme, der efterstræbes af myrer, som slæber afsted med frøene og derved spreder dem. Denne spredning er effektiv over korte afstande, men ikke over længere distancer, og anemoner indvandrer først sent til nyplantet skov på steder, hvor der ikke har været skov i perioden før.

Skriv en kommentar