Agersennep

(Sinapis arvensis)

Agersennep - Sinapis arvensis

Agersennep-Sinapis

Enårig, delvis hårdfør
Frøene er meget giftigeFrøene er meget giftige  Sol  Gul
Blomstring: JFMAMJJASOND
20-70 cm  
Højde: 20-70 cm
20-70 cm  
Jord: Leret muld

Botanisk beskrivelse

Agersennep er en enårig, 50 cm høj urt.

Blomsterne er gule og sidder på stilke, der er kortere end det gulgrønne bæger. Kronbladene er 8-12 mm.

Bladene er er græsgrønne, ru og groft tandede.

Stænglen er ruhåret, evt. med en violet toning. Øverst er stænglen grenet og kantet.

Roden består af en kraftig pælerod og talrige, trævlede siderødder.

Frugterne er skulpe, 25-40 mm lange, glat eller sjældnere med spredte udstående hår. Hver skulp indeholder 8-17 sortbrune frø.

Kan overvintre i milde vintre.

Blomst

Blomst - firetallig som alle andre korsblomstede.Forveksling

Kan forveksles med andre korsblomstrende planter, især gul sennep (Sinapis alba), svinesennep og salatsennep (Eruca sativa), også kendt som rucola.
Gul sennep og salatsennep ses sjælden forvildet. Svinesennep er sjælden og findes mest på havne, baneterræn og søbredder.

Biotop

Agersennep trives bedst på leret muld. Den vokser ofte i grøftekanter og er pionærplante på nyligt ryddet, pløjet jord.

Kortet viser hvor brugerne af websitet "Fugle og natur" har rapporteret fund i naturen. Fugle og natur er Danmarks største naturhjemmeside.

Agersennep

Agersennep vokser ofte i grøftekanter og på brakmarker.Historie

Ager-Sennep har sin naturlige udbredelse i Nordafrika, Mellemøsten (til og med Afghanistan og Pakistan), Centralasien, Kaukasus og Europa.

Giftvirkning

Ved forgiftning får den forgiftede kramper og centralnervesystemet lammes.  Hjerte og åndedræt påvirkes og meget stærk forgiftning kan medføre bevidstløshed og død.

Virksomme stoffer

Frøene indeholder sennepsolieglykosider - mest sinigrin, som i kroppen danner allylsennepsolie som er ætsende.
 

Dyrkning

Agersennep dyrkes ikke. Når man ser en mark tilsået med gule sennepsplanter, er det normalt Gul Sennep, Sinapsis alba - en plante der pga. sin hurtige udvikling bruges som for- og efterafgrøde og som grøngødning.

Anvendelse

Selvom navnet er sennep, kan frøene ikke bruges til at fremstille sennep. Hertil bruges arterne Sinapis hirta, Brassica juncea eller Brassica nigra.

Agersennep

Agersenneps frugter - skulpe.3 Comments